top of page

Witamy w naszej szkole

Szkoła Polska w Bedford oficjalnie zarejestrowana jest jako The Polish School in Bedford CIC i jako samodzielna jednostka działa od początku roku szkolnego 2011/2012.
 

Szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród Polaków mieszkających na terenie Bedford i okolic.

Oprócz zajęć dla dzieci (język polski, historia, zagadnienia współczesne, geografia i religia) oferujemy także kursy języka angielskiego dla dorosłych.

Działalność ta ma sprzyjać zachęceniu do udziału w życiu społecznym i integracji ze społeczeństwem brytyjskim, zachowując poszanowanie i zrozumienie polskich tradycji oraz kultury.

Zadaniem naszej szkoły jest wychowanie dobrego, wykształconego i odpowiedzialnego młodego człowieka, który będzie dumny ze swojego polskiego pochodzenia, kultury i tradycji oraz osiągnie sukces w życiu rodzinnym, a także zawodowym.

trophy (1).png
Wysoki poziom nauczania

Dzięki systematycznej kontroli wewnątrzszkolnej oraz rzetelnemu systemowi oceniania Nauczycieli i Uczniów utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.

family (1).png
Współpraca z Rodzicami

Dbamy i dobre relacje z Rodzicami naszych Uczniów i jesteśmy otwarci na wszelkie ich życzenia i sugestie. Umożliwiamy Rodzicom udział w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci.

plus.png
Ciekawe zajęcia dodatkowe

Zapewniamy bogaty pakiet zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania i realizowania swoich pomysłów.

person.png
Indywidualne
podejście

Dzięki kameralnej atmosferze jesteśmy w stanie odnaleźć unikatowy potencjał i zdolności każdego Ucznia, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego

drama.png
Udział w życiu kulturalnym

Nasi Uczniowie uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez naszą szkołę i instytucje partnerskie - różnego rodzaju konkursy, występy, wyjścia.

conversation.png
Konstruktywny
dialog

Z uwagą słuchamy naszych Uczniów i rozmawiamy z nimi. Ta zasada tworzy w naszej szkole klimat zaufania, życzliwości i wyrozumiałości, buduje motywację do nauki oraz stanowi warunek powodzenia pracy edukacyjnej.

schooFavi.png
logo.png
bottom of page